DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » ZİYARETÇİ DEFTERİ

Aşağıda daha önce sorulan sorulara verilen cevaplar listelenmektedir.

Daha önce cevabı verilen sorulara tekrar cevap verilmemektedir. Sormak istediğiniz soruyu ilk önce sitede araştırınız. Cevap bulamazsanız aşağıdaki linke tıklayınız.

- Soru sormak istiyorum

 » CEVAPLANMIŞ SORULAR
  G......... - TÜRK?YE -
HOCAM BU 4.MESAJIM LÜTFEN CEVAPLAYINIZ. BEDDUA NED?R?BEDDUA TUTARMI? BEDDUA ETT???M?Z K???YE ZARAR GEL?RM??YAN? KAZA-BELA-HASTALIK-ÖLÜM G?B?.BEDDUA ETT???M?Z K???YE ETT???M?Z BEDDUADAK? BELA GEL?NCE BU ?LLAK? B?Z?M BEDDUAMIZDANMI OLMU?TUR? LÜTFEN CEVAPLAYINIZ.
CEVAP:Beddua birinin aleyhine yap?lan dua demektir.Kötü dua. Bu kötü duan?n tutma ihtimali,dua edilen kimsenin böyle duaya lay?k olmas?na ba?l?d?r.Böyle kötü duaya lay?ksa tutma ihtimali kvvetlidir,de?ilse kötü dua yapana döner,haks?z yere kötü dua yapan?n aleyhine i?ler.Onun için ya beddua yapmamal?,yahutta yap?lan?n lay?k oludu?unu kesilikle bilmelidir.

  m......... - Türkiye -
Bu soruyu daha önce sormu?tum cevap alamad?g?m için tekrarl?yorum.sorum öncekinden biraz daha farkl?.. ?imdiden tesekkür ederim... degerli hocam, ben sinirli bir an?mda hiddetlenerek eger felan i?i bir daha yaparsam ALLAH belam? versin...hatta peygamberimiz kabrinden gelse ben bu i?i bir daha yapm?yacam dedim .yapt?g?m?n dogru olmad?g?n? biliyorum... ancak hiddet an?n da söylenmi? bu sözlerden rabbim beni ne derece mesul tutar..ve ben daha sonra bu yapm?yacag?m dedi?im felan i?i yaparsam... bunun hükmü nedir..not; hala söyledi?imden caymad?m..yani tekrar yapmad?m... yapmayacag?m? söyledi?im felan i? ise herhangi bir kötü al??kanl?k degil.yani bu sözü kötü bir al??kanl?g? terketmek için yapmad?m..
CEVAP:Böyle tehlikeli sözleri sarfetmemeye dikkat etmelidir.Bunlardan bir hüküm gelmez,bir yemin olmad???ndan keffaret filan icabetmez.Ancak Peygambere sayg?s?zl?k olur,dilin kötüye al??mas?,sayg?s?zl??? al??kanl?k haline getirmeye sebep olur.Tevbe,isti?far ederek dili kötüye al??t?rmamaya gayret göstermek icap eder.

  B......... - KKTC -
Selamun alryküm Ben K?br?s'ta M?marl?k Fakültesi son s?n?f ö?rencisiyim. Çok zamand?r size yazmak istiyordum. yaz?lar?n?z? her zaman okuyorum. Ben organ ba???laman?n caiz olup olmad???n? ara?t?r?yordum. beni bilgilendirirmisiniz. sayg?lar?mla...
CEVAP:Sitedeki makaleleri okursan?z ilgili yaz?da gereken bilginin verildi?ini ve organ ba???laman?n caiz oludu?unu görürsünüz.

  c......... - türkiye -
selamün aleyküm hocam yaklasik bir ay önce size soru sormustum cevab?n? alamad?m hocam tekrar soruyorum simdiden Allah sizden raz? olsun.. hocam ben bir kamu kurulusunda cal?s?yorum.eger cumaya gitmek icin izin istesem biliyorumki hakk?mda kanuni islem yapilacak zaten calistigim kurumda izin istenilecek bir yer degil.Cuma günleri genel olarak cuma namaz?na gidebilmek icin amirime yalan söylemek zorunda kal?yorum(doktora bankaya gidiyorum gibi)yalan seytandand?r.ama mecbur kal?yorum cuma namaz?na gitmeyincede çok rahats?z oluyorum.eger bi bahane uydurmassam cumaya hic gidemicem.hocam bu konuda beni ayd?nlat?rsan?z sevinirim.
CEVAP:?? yerinde kendinizi zorlaman?za gerek yoktur.?ayet izin vermiyorlarsa ö?le namaz?n?z? bir f?rsat?n? bulup orada bir yerde k?lars?n?z.Cuma k?lamayanlar?n k?ld?klar? ö?le namaz? cuma yerine geçebilir.Ba?ka da yapacak bir çareniz yoktur zaten.Dinimizde zorluk ta yoktur.Cumaya imkan olmuyorsa ö?leye imkan olmal?d?r.Ona da yoksa imkan buldu?unuz ilk anda k?lamad???n?z namazlar?n?z?kaza eder,borçtan böyle kurtulursunuz. ?slamda çaresizlik yoktur.Her türlü zorlu?un bir de ç?k??? vard?r.Arzetti?im gibi.Yeter ki siz çareleri kullanmaya niyetli ve azimli olun.

  S......... - Hollanda -
Selam,Ahmed dayi ben sema kiz kardesiniz Atikenin torunuyum ben dun senin kitaplarindan birini aldim Peygamberimizle Yasamak adli kitabi.Benim sizden bir ricam olacak bana sizin imzali kitabiniz bide sizin resminizi Atike ebemle olan resmisiniz yollarsaniz cok memmun olurum simdiden cok tesekur ederim selamlar Sema.
CEVAP:Sevgili ye?enim,seninle burada bulu?maktan çok mutlu oldum.Ne güzel.Bizim de yak?nlar?m?z art?k bilgisayar kullan?yor,benimle hal hat?r soracak duruma geliyorlar. K?ymetli ye?enim,bu sitede baz? resimler var.Bilmem görebildiniz mi?Size gönderecek derecede iyi çekilmi? yanyana resimlerimiz maalesef yoktur.ancak sitedeki resimler bir ölçüde hasretimizi gidrerebilir.Adresde elimde mevcut de?il.Hepiniz selamlar eder,say??lar?m? sunar?m. Ablam?n da ellerinden öperim.Rabbim sizleri heir türlü kötülüklerden korusun..(Yeni Aile ilmihali) kitab? da çok faydal? bir kitapt?r.Onuda alabilirseniz çok faydas? olur diye dü?ünmekteyim.

  s......... - almanya -
Selamünaleyküm Hocam,öncelikle sizden ve bu siteyi hazirlayanlardan allah razi olsun diyorum(amin).Benim sorum:ben evli ve iki cocuk annesiyim,ve esim beni aldatti.ben simdi bosanma karari aldim.Bu yuvayi yikmaktan dolayi günah islemis olurmuyum??yani aldatildigim icin benim bosanma hakkim varmi? cevabiniz icin simdiden tesekkür ediyorum,allaha emanet olun.
CEVAP: E?inizin ?ahs?na ait hatas? sizi çok etkilememeli,yuvan?z? y?kmak için bunu bir gerekçe olarak görmemelisiniz.Bahsetti?iniz hata yuva y?k?m?na gerkçe olmamal?dr?r.Yuva y?karsan?z siz de sorumluluktan kurtulamazs?n?z..E?iniz hata i?lemi?,sizde ba?ka bir hata i?leyerek hata i?lemede sanki yar??a girmi? gibi olursunuz.Bence sabredin, siz hata yapmamaya çal???n.Her ?ey geçer.,Allah tevbe edeni affeder.Do?ru olan?,sabretmeniz,itici de?il çekici bir davran?? içinde olman?z?d?r.Yuva yapmak zordur, ama y?kmak kolay. Ancak sonucu çok a??rd?r.Çünkü y?k?lan yuvan?n enkaz? alt?nda en önce y?kan beyle han?m kalmakta,onlar bunun ac?s?n? uzun zaman çekmekteler.Hele ortada kalan çoçuklar,onlar da ayr? bir vicdan s?z?s?..

  Y......... - türkiye -
Say?n Hocam günah i?leyen bir baban?n o?luyla evlenmekte dinen bir sak?nca varm?d?r.Ki?i kendiylemi ailesiylemi de?erlendirilmelidir.
CEVAP:?nsan ?ahs?yla muhatap olur çevresine,akrabalar?n?n durumuyla de?il.Kuran?n bir ölçüsü,birinin ne günah?ndan,ne de sevab?ndan ötekine hisse ç?kmaz.Herkes kendi günah? veya secvab?yla muhatap olur ba?kalar?na. Ancak gönül isterki,muhatab?m?z?n yak?nlar? da iyi ahlak ve al??kanl?k sahibi dolsunlar.Ama esas olan muhatab?n kendi kafa yap?s?,ahlaki tutumu ve hayat anlay???d?r.

  ......... - k?br?s -
hocam Allah sizden ve bize bu ortam? haz?rlayanlardan raz? olsun. bir sorunun insan hayat?n? nas?l etkiledi?i ve bir cevab?n nekadar de?i?ikli?e sebeb oldu?unu belki herkez anlamayabilir. birço?unun böyle sorusunun bu ortamda cevap buldu?una inan?yorum. onun için çok samimi istiyorum Rabbim in?allah raz? olur. gönülden te?ekkürler..
CEVAP:Bilmukabele biz de te?ekkürler eder,gönlünüzdeki dualar?n?za bizde gönlümüzden amin deriz.

  ......... - yurtd??? -
bayanlar?n lezbiyen insanlarla görü?mesinin dinimizdeki hükmü nedir? bunlar?n birk?sm? inançs?z ailelerde büyümü? , anlat?nca bir?eyler ö?reniyorlar.birk?sm? hiçbir ?eyin fark?nda de?il, günah oldu?unu bile bilmiyor, do?ruya yönlendirilmemi?. birde erkeklerin lutilerle görü?mesi dinimizde nas?l? (zaten ço?uzaman bilinmiyor.sonradan ö?reniliyor. yada hiç)gönülden selamlar..
CEVAP: Siz ba?kalar?n? ?slah edeyim derken, onlar sizi ifsat eder duruma gelmesinler.Sonunda böyle bir sonuç muhtemelse "kaç sevaptan girmemek için günaha" sözü akla gelebilir.

  i......... - -
selamün aleyküm. ben hasta olmad???m halde rapor ald?m. rapor paras?n?da ssk dan ald?m daha sonra.?imdi vicdanen çok rahats?z?m.kefareti varm?d?r.? paray? bir hay?r kurumuna vermem uygun olurmu? bu sorumluluktan nas?l kurtulabilirim..... lütfen bu s?k?nt?ma acil yard?mc? olun. te?ekkür ederim
CEVAP: Çok yanl?? bir i? yap?lm??,hak etmedi?i halde hak etmi? gibi hasta paras? alm??t?r.Bu para kendisinin de?ildir.Hiç olmazsa onu bir yoksula vermelidir.Bu da yetmez yapt??? hiyleden dolay? da tevbe isti?farda bulunmal?d?r.

  m......... - -
hocam size bu 4. mesaj?m ama yay?nlanmad? ben org çal?yorum.ve bu orgdan ald???m para haramm?d?r beni ayd?nlat?rsan?z sevinirim.?imdiden allah raz? olsun hocam...
CEVAP: Cevab?n?z verileli çok oldu.Anla??lan bakmam??s?n?z,son sayfada bulabilirsiniz.Bununla beraber bir daha arz edeyim: Çald???n orgla günah i?lenmesine sebep olmuyorsan ald???n paradan ?üphe etmene sebep yoktur.Günah i?lenmesine sebep oluyorsan durumu dü?ünmene ihtiyaç vard?r.

  Z......... - -
Say?n hocam, Size sormak istedi?im soru, go?üslere silikon takt?rmak dinimize göre günahd?r. Fakat son zamanlarda gö?üsleri büyütmek için çesitli haplar ç?km?st?r. Bu haplar? kullanarak gö?üsleri büyütmek günahm?d?r? Cevab?n?z için simdiden tesekkür ederim, Allah sizden raz? olsun.
CEVAP: Gögüsleri büyütme ihtiyac? ba?kalar?na gösterme,dikkat çekme iste?inden ileriye geliyorsa bunun caiz olu?unu söylemek mümkün de?ildir.Ancak sadece nikahl?n?z?n iste?ine uymak için ise, caiz gözüyle bak?labilir.

  h......... - türkiye -
kabrin üzerine su dökülmesinin hikmeti var mı?
CEVAP:Topra??n tozup yok olmamas?,ye?illik bitip alt?ndaki ölüye zikir ve tesbihiyle fayda sa?lamas?..

  h......... - türkiye -
her kabir ziyareti yap?ld?gnda kabirdeki ki?i ziyaret eden ki?iyi görürmü
CEVAP: Manevi makam? çok yüksek olan ölüler ziyaretçilerini görürler,çok yüksek olmayanlar da görmeseler bile ziyaretçilyerin sevap hediyelerini al?r onlardan memnun olurlar.

  r......... - istanbul -
say?n hocam ben 25 y?ll?k evliyim e?im çok dengesiz birisi d??arda ve evde kavgac? misafiri sevmeyen kendi çocuklar?n? ve damadlar?n? görmek istemeyen menfati olmad??? kimseyle konu?mayan bir insan size daha detayl? yazam?yorum ama daha birçok ?eyler var ben dinihayat?n? ya?amaya çal??an bir bayan?m hocam yap?g? ?eyler beni kendisinden nefret ettirdi yatag?m? ay?rd?m ve konu?muyorum günaha girmi? olurmuyum bana yard?medin ne olur sayg?lar
CEVAP:Yapt???n?z ?ey,beyinizi birazc?k islah ediyor,akl?n? ba??na almas?na,düzelip dengeye gelmesine sebep oluyorsa do?rudur.Yoksa daha da aksile?mesine,geçiminizin danha da kötüye gitmesine sebep oluyorsa do?ru de?ildir.Buna sebep olmamal?,yuvay? kurtarmaya gayret göstermelisiniz.

  a......... - Türkiye -
Hocam bir senedir evliyim, evlendikten sonra ara sira yatarken uyku halinde kulaklarimda asiri bir ses oluyor ve uyanmakta zorluk cekiyorum.Hergün yatarken ayet-el kürsü,felak ve nas sürelerini okuyorum ama ara sira yine oluyor.Hocam ne yapmaliyim.Selamün aleyküm…
CEVAP:Konuyu cin'e ?eytana yormay?n.Muhtemelen doktor i?idir diyerek bir kulak burun doktoruna muayene olun.Do?ru bilgiyi alaca??n?z? ümid ederim.

  n......... - -
Hocam,makalelerinizi ve internet sayfanizi yakindan takip ediyoruz.Yapmis oldugunuz bu hizmetten dolayi Allah sizden razi olsun.
CEVAP:Sizin gibi dua eden tüm karde?lerimizden Rabbimiz raz? olsun.Hüsnü niyetle okuyan karde?lerimize yaz?lar?n çok faydal? oldu?una hepimiz inanmaktay?z.

  n......... - Türkiye -
e?im 1987 senesinde sigortal? olarak i?e ba?lad? 1992 senesinde evlili?imiz sebebiyle i?ten ayr?ld?.bu tarihten sonra emeklili?i için gerekli primleri iste?e ba?l? olarak ödersek sonunda elde edilen emekli maa?? helal olurmu ve günümüzde ssk. dan al?nan emekli maa?lar? hakk?ndaki görü?ünüz nedir. te?ekkürler
CEVAP:Devlet halk?n?n emekli maaa?? almas?na izin verebilir,?artlar?n? koyarak emekli maa?? verebilir.Siz de devletin koydu?u ?artalar? yerine getirdi?iniz takdirde emekli maa?? alabilirsiniz.Bu konu tart???lmaya bile gerek olmayan konulardand?r.Kim emekli maa?? olmadan gelece?ine emniyetle bakabilir bugün..?slam? emekli maa?? almaya izin vermeyen bir din olarak görmek,bunca insan?n gelece?ini tehlikeye atmak,insanlar?n da islamdan so?umalar?na sebep olmak manalar?na gelir.

  y......... - Türkiye -
ben asl?nda dini bilen bir ailede ii bir ?ekide yeti?tim. yaln?z ya?ad???m yanl??? internette ara?t?rd?m ve aksiyon dergisinin ?u yaz?s?na denk geldim.:'Ergenlik döneminde çocu?un cinsel kimli?i normal geli?se de, geçici bir süre, meraktan kendi cinsine ilgi ortaya ç?kabilir. Merak, bazen ili?ki boyutlar?na da gidebilir.'' bende durum aynen burdaki gibi oldu 13-14 ya?lar?nda çok k?sa bir süreli?ine ortaya ç?kt? ve belli bir oranda ili?ki k?sm?na dönü?tü. yaln?z o zaman bu durumun i?rençli?inin tam fark?na varmamm?? aksiyondaki yaz?dan ve ya??m?n küçükte olmas?n? hesaba katarak benim i?ledi?im günah?n boyutu nedir? çok i?renç bir insanm?y?m? bu durum dedi?im gibi k?sa bir süreli belirdi
CEVAP:Mühim olan ?u and?r.Geçmi?tkeki yanl??a pi?manl?k duyuyor,gelecekte ayn? yanl??a dü?meme azimini ta??yorsan?z ümitsizli?e kap?lmay?n,kötü de?il iyi insan oldu?unuzun delili say?h hatada ?srar temeyi?inizi,hatadan vaz geçmeye azikmli olu?unuzu.. Kimse hatas?z de?ildir.Korkulacak olan hatay? anlad??? andn itibaren terketme niyetkinde ve kasd?nda olmakt?r.Efendimiz:GÜNAHINA TEVBE EDEN SANK? GÜNAH ??YLEMEM?? G?B?D?R buyurmu?tur..

  s......... - türkiye -
annem ölmeden önce halam?no?luyla evlenmemi istedi fakat halam?no?lu istemiyo yani annemin iste?i yerine gelemiyor ne yapmam gerekiyor.
CEVAP:Annenin iste?ini yerine getirmeye mecbur de?ilsin.Kendini istemeyen biriyle elenmeye mecbur san?pta itibar?n? a?a??ya dü?ürme.Senin k?smetin de bir gün hay?rl? bir yerden ç?kar,mutlu ve huzurlu bir yuva kurars?n in?aallah.

Sayfa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org